Czy można wypisać się ze szpitala na żądanie?

Leczenie szpitalne zazwyczaj jest określone w pewnych czasowych ramach. W tym czasie pacjent poddawany jest różnym badaniom, zabiegom. Ma również możliwość skorzystania z innych form opieki medycznej, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia. Nie wszyscy chorzy wiedzą, że mają możliwość wypisania się ze szpitala na własne żądanie. Mogą tego dokonać w każdej chwili. Jakie są konsekwencje takiej decyzji?

Na skutek zaprzestania dalszego leczenia może nastąpić nawrót choroby bądź pogorszenie zdrowia. Lekarz prowadzący ma obowiązek poinformowania o tym pacjenta. Konieczne jest również to, aby pacjent napisał stosowne oświadczenie, z którego wynika, iż opuszcza szpital na własne żądanie. Jeżeli takie pismo zostało sporządzone przez pacjenta, zostaje uwzględnione w dokumentacji medycznej.

Nie tylko pacjent ma możliwość wypisu na żądanie. Dotyczy to także jego przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku istnieje jednak zasadnicza różnica. Jeśli przedstawiciel ustawowy domaga się wypisu na żądanie chorego, a lekarz prowadzący uzna, iż zaniechanie leczenia będzie miało negatywne skutki, może odmówić tej czynności. W takiej sytuacji decyzję o ewentualnym wypisie na żądanie podejmuje odpowiedni sąd opiekuńczy. Wówczas kieruje się do niego wszelkie informacje odnośnie przyczyny odmowy wypisania na żądanie.

Kalium Effervescens groźna choroba zakaźna żółtaczka to zmora naszych czasów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *