Obowiązki pacjenta w szpitalu

Każdy szpital ma ustanowione określone procedury i obowiązki, które muszą być przestrzegane zarówno przez personel medyczny, jak i samych pacjentów. Wszyscy chorzy powinni, w miarę możliwości, dbać o czystość pokojów szpitalnych. Pacjent nie może bez uzgodnienia z personelem szpitala zmieniać pokoju czy wcześniej przydzielonego łóżka.

Chorzy powinni stosować się także do wszelkich zaleceń lekarzy czy pielęgniarek. Dotyczy to również zażywania przepisanych leków w określonym czasie. Jeżeli zaplanowane są wizyty lekarskie, pacjent nie powinien opuszczać pokoju szpitalnego.

Bardzo ważne jest także przestrzeganie ciszy nocnej. Wówczas zabronione są wszelkie czynności, które mogłyby zakłócać spokój i odpoczynek pozostałym osobom. Wszelkie próby wyjścia poza oddział muszą być skonsultowane z pracownikami szpitala. Podczas hospitalizacji zabronione jest spożywanie alkoholu, środków odurzających czy palenie papierosów. Chorzy powinni także ostrożnie obchodzić się ze sprzętem medycznym.

Ponadto pacjenci mają obowiązek zdawania wartościowych przedmiotów, ubrań czy dokumentów do szpitalnego depozytu.

requip 5mg ulotka zapalenie wątroby leczenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *