Obowiązki

Świadczenia szpitalne

Osoby chore, które otrzymały skierowanie do szpitala, mają prawo oczekiwać wykonania wszelkich badań, które są konieczne do prawidłowej diagnozy. Badania te wykonywane są na koszt szpitala. Nie ma zatem obowiązku, żeby pacjent musiał przedłożyć badania diagnostyczne, które wykonał w innych punktach opieki zdrowotnej.