pacjenta

Prawa pacjenta podczas pobytu w szpitalu

Poszczególne ustawy regulują kwestię praw pacjentów podczas ich hospitalizacji. Ich znajomość jest zatem wskazana w przypadku wszystkich osób, nie tylko tych, którzy oczekują pobytu w szpitalu. Prawa te zostały odniesione do pacjentów, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Czego pacjent może się domagać?

Świadczenia szpitalne

Osoby chore, które otrzymały skierowanie do szpitala, mają prawo oczekiwać wykonania wszelkich badań, które są konieczne do prawidłowej diagnozy. Badania te wykonywane są na koszt szpitala. Nie ma zatem obowiązku, żeby pacjent musiał przedłożyć badania diagnostyczne, które wykonał w innych punktach opieki zdrowotnej.