Przyjęcie do szpitala

Pacjent kierowany jest do szpitala wówczas, gdy jest stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej. Taką decyzję podejmuje odpowiedni lekarz, który wystawia choremu skierowanie do odpowiedniej placówki medycznej. Jeżeli chory zamierza podjąć leczenie w szpitalu, który ma podpisaną umowę z NFZ, zostaje wpisany na listę oczekujących. O terminie przyjęcia do szpitala zależy zatem kolejność zgłoszenia.

Każdy pacjent powinien otrzymać informację o planowanym terminie hospitalizacji. Ponadto pacjent może domagać się informacji odnośnie daty przeprowadzenia leczenia operacyjnego. Personel medyczny, na życzenie chorego, powinien w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśnić, dlaczego ustanowiony został taki termin. Jeżeli jednak w wyznaczonym momencie pacjent nie ma możliwości podjąć leczenia, musi powiadomić o tym dany szpital.

Każdy szpital powinien prowadzić listę oczekujących w taki sposób, żeby nie dyskryminować ani nie faworyzować żadnego pacjenta. W ustalaniu osób oczekujących, ważna jest sprawiedliwość oraz przejrzyste zasady. Jest to o tyle istotne, iż lista oczekujących wchodzi w skład dokumentacji medycznej, do której prowadzenia zobowiązana jest każda placówka medyczna.

W wyjątkowych sytuacjach, kolejność na liście oczekujących może ulec zmianie. Jednakże każda taka zmiana wymaga poinformowania pacjenta oraz podania mu przyczyn takiej sytuacji. Lista oczekujących nie obowiązuje również w nagłych przypadkach.

Kivexa ulotka sprawdź jakie są objawy u dorosłych po zakażeniu żółtaczką

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *