zabieg

Zakażenia szpitale

Pacjent, który jest hospitalizowany zakłada, że dzięki odpowiedniemu leczeniu, jego stan zdrowia ulegnie poprawie. Tymczasem zdarza się, że podczas pobytu w szpitalu dochodzi do rozwoju zakażeń. Wówczas stan zdrowia pacjenta może być nawet jeszcze gorszy, niż przed przyjęciem do szpitala. Co jest źródłem zakażeń szpitalnych?

Zgoda pacjenta na zabieg

Podczas pobytu w szpitalu pacjent ma możliwość dowiadywania się o stanie swojego zdrowia, postępach leczenia, a także planowanych zabiegach. Niekiedy pacjent nie zgadza się z tą formą leczenia, którą zaproponował lekarz prowadzący. Jakie są tego konsekwencje?