Zgoda pacjenta na zabieg

Podczas pobytu w szpitalu pacjent ma możliwość dowiadywania się o stanie swojego zdrowia, postępach leczenia, a także planowanych zabiegach. Niekiedy pacjent nie zgadza się z tą formą leczenia, którą zaproponował lekarz prowadzący. Jakie są tego konsekwencje?

Zgodnie z Kartą Praw Pacjenta każda osoba przebywająca w szpitalu ma możliwość decydowania odnośnie planowanych zabiegów. Ponadto lekarz powinien udzielić szczegółowych wyjaśnień odnośnie wybranego sposobu leczenia. Jeśli operacja należy do ryzykownych, wymagana jest pisemna zgoda pacjenta. Prawo to dotyczy także osób niepełnoletnich, jednak wyłącznie tych, które ukończyły 16 lat.

W niektórych przypadkach decyzję za chorego podejmuje przedstawiciel ustawowy. Dotyczy to sytuacji, w których pacjent jest ubezwłasnowolniony bądź nie ma możliwości do świadomego wyrażenia zgody. Jednakże nawet wówczas chorzy mają możliwość wydania sprzeciwu od woli przedstawiciela ustawowego. W takiej sytuacji decyzja podejmowana jest przez sąd opiekuńczy.

To do lekarza należy to, aby w jak najbardziej zrozumiałej formie przekazać choremu informacje o zabiegu oraz ewentualnych skutkach jego zaniechania. Mimo tego, jeśli pacjent zgłosi sprzeciw, lekarz powinien uszanować jego wolę.

Kalipoz Prolongatum żółtaczka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *