Dzień: 20 stycznia 2019

Zgoda pacjenta na zabieg

Podczas pobytu w szpitalu pacjent ma możliwość dowiadywania się o stanie swojego zdrowia, postępach leczenia, a także planowanych zabiegach. Niekiedy pacjent nie zgadza się z tą formą leczenia, którą zaproponował lekarz prowadzący. Jakie są tego konsekwencje?