Jan

Zakażenia szpitale

Pacjent, który jest hospitalizowany zakłada, że dzięki odpowiedniemu leczeniu, jego stan zdrowia ulegnie poprawie. Tymczasem zdarza się, że podczas pobytu w szpitalu dochodzi do rozwoju zakażeń. Wówczas stan zdrowia pacjenta może być nawet jeszcze gorszy, niż przed przyjęciem do szpitala. Co jest źródłem zakażeń szpitalnych?

Prawa pacjenta podczas pobytu w szpitalu

Poszczególne ustawy regulują kwestię praw pacjentów podczas ich hospitalizacji. Ich znajomość jest zatem wskazana w przypadku wszystkich osób, nie tylko tych, którzy oczekują pobytu w szpitalu. Prawa te zostały odniesione do pacjentów, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Czego pacjent może się domagać?

Przyjęcie do szpitala

Pacjent kierowany jest do szpitala wówczas, gdy jest stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej. Taką decyzję podejmuje odpowiedni lekarz, który wystawia choremu skierowanie do odpowiedniej placówki medycznej. Jeżeli chory zamierza podjąć leczenie w szpitalu, który ma podpisaną umowę z NFZ, zostaje wpisany na listę oczekujących. O terminie

Terapia śmiechem w szpitalach

Niektóre choroby wymagają długotrwałej hospitalizacji. Dotyczy to w szczególności chorób nowotworowych. Rak coraz częściej rozwija się u dzieci. Zazwyczaj mali pacjenci kierowani są na oddziały onkologiczne. Leczenie jest niekiedy bardzo bolesne i uciążliwe dla dziecka. Długi czas spędzony w szpitalu to dodatkowy czynnik obciążający. Z tego powodu w szpitalach organizowane

Świadczenia szpitalne

Osoby chore, które otrzymały skierowanie do szpitala, mają prawo oczekiwać wykonania wszelkich badań, które są konieczne do prawidłowej diagnozy. Badania te wykonywane są na koszt szpitala. Nie ma zatem obowiązku, żeby pacjent musiał przedłożyć badania diagnostyczne, które wykonał w innych punktach opieki zdrowotnej.

Prawa kobiety rodzącej

Kobiety ciężarne mają do wyboru poród w szpitalu lub w domu. Często decydują się na to pierwsze rozwiązanie, bowiem w sytuacji zagrożenia życia są pod profesjonalną opieką lekarską. Warto, żeby każda ciężarna wiedziała, jakie prawa przysługują jej podczas pobytu w szpitalu. Są one uwzględnione w odpowiednich ustawach.